• Göteborgs bostadsrättsförening nr 3 på Eklandagatan 45

Välkommen till Eklandagatan 45

Cykelrensning! Komihåg att ta bort den gröna lappen innan september! 

Om föreningen

Bostadsinfo

Kontakta oss

Välkommen till Eklandagatan 45

Detta är en informationskanal till medlemmar i Göteborgs Bostadsrättsförening nr 3. Styrelsen kommer regelbundet informera om vad som händer och sker i huset, hur styrelsens arbete fortlöper och om annat som kan vara intresse för medlemmarna.